admin No Comments

The Norwegian Skog22 fibre working group suggests that resources should be allocated to consider making a “lumber exchange”. 

“Det bør også støttes opp om initiativ for å vurdere muligheten for en finansiell «tømmerbørs» hvor finansielle kontrakter kan settes opp til å balansere pris- og volumrisiko for fysiske leveranseavtaler. Det er ikke naturlig å tenke seg en storskala fysisk børshandel med tømmer i Norge eller Norden med det første, men det er prinsipielt enkelt å sette opp finansielle kontrakter mot en indeks som danner en markedsbasert spotpris. Arbeidsgruppen anbefaler at det gis støtte til en evaluering av mulighetene og behovene for en tømmerbørs.”
Source: http://www.innovasjonnorge.no/…/Arbeidsgrupperapport.pdf

NOREXECO share the working groups concerns with volatility in prices and volumes and will be available to contribute to evaluations of needs and opportunities.